Inzage geven aan het GHZ via het LSP

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) geeft u toestemming aan uw huisarts en/of apotheker om uw medische gegevens beschikbaar te stellen aan het ziekenhuis.