Medisch patiëntendossier (wat is het en hoe kan ik het inzien)

wat is het EPD en hoe kan ik mijn patiëntendossier inzien?