Medisch patiëntendossier (inzien en toestemming geven)

Hoe kan ik mijn patiëntendossier inzien en hoe geef ik de huisarts, apotheek en het ziekenhuis toestemming om mijn gegevens te delen?