Consult op afstand en kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt sinds 1 januari 2018 een consult op afstand gelijk aan een face-to-face herhaalconsult tussen patiënt en medisch specialist (of: arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant).