Uw medisch dossier

Informatie over het medisch dossier, hoe u dit in kunt zien en hoe u toestemming geeft om dit te delen met uw huisarts en/of apotheek.

Medisch patiëntendossier (wat is het en hoe kan ik het inzien)

Zie alle 7 artikelen

Inzage voor uw huisarts via het HIP

Zie alle 19 artikelen

Inzage geven aan het GHZ via het LSP

Zie alle 7 artikelen