Hoe zit het met de kosten voor het verblijf van een gezonde zuigeling bij de moeder?

Wanneer de moeder na de bevalling met een medische indicatie in het ziekenhuis verblijft, maar het pasgeboren kind geen medische indicatie heeft, dan kan het kind toch bij de moeder in het GHZ blijven. Er is dan sprake van ‘verblijf gezonde zuigeling’.

Het registratiesysteem kent de code 190033 toe aan het ‘verblijf gezonde zuigeling’. Deze code staat bij de patiënt op de nota. Voor het verblijf gezonde zuigeling geldt in 2018 een maximumtarief van € 393.47 per dag. Dit maximumtarief wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.

Het ‘verblijf gezonde zuigeling’ valt niet onder het Eigen Risico en er wordt ook geen Eigen Bijdrage gevraagd. Dit wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen