Hoe zit het met de kosten van het Gastverblijf (Verblijf gezonde moeder)

Wanneer het pasgeboren kind met een medische indicatie in het ziekenhuis verblijft, maar de
moeder geen medische indicatie heeft, dan kan de moeder toch bij het pasgeboren kind in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) blijven. Er is dan sprake van ‘gastverblijf’. Tijdens het gastverblijf is de eigen (eerste lijns) verloskundige of huisarts medisch verantwoordelijk voor de moeder.

Het ziekenhuis declareert het tarief van gastverblijf voor de eerste acht dagen. Wanneer het kind
langer opgenomen ligt, dan kunnen de ouders ervoor kiezen om gebruik te maken van ‘Rooming-in’. Hierbij slaapt vader of moeder bij het kind en krijgt men van het ziekenhuis een ontbijt. De overige kosten zijn voor eigen rekening van de ouder. Gedurende de eerste 28 dagen na de geboorte kan het GHZ deze acht dagen van het ‘gastverblijf’ declareren. Vaak zijn dit de dagen direct na de bevalling (de kraamtijd), maar dit is niet altijd zo.

Het registratiesysteem kent de code 190032 toe aan het ‘gastverblijf’. Deze code staat bij de patiënt op de nota. Voor het gastverblijf geldt in 2018 een maximumtarief van € 433,44 per dag. Dit maximumtarief wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.

Het gastverblijf valt onder het Eigen Risico, maar de patiënt betaalt geen Eigen Bijdrage. De kosten voor het gastverblijf worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Afhankelijk van het reeds verbruikte Eigen Risico, betaalt de patiënt deze kosten.

Lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen