Hoe zit het met de kosten bij een Klinische bevalling (ziekenhuisbevalling met medische indicatie)


Wanneer de verantwoordelijke eigen (eerste lijns) verloskundige, huisarts of een andere geldige
verwijzer het noodzakelijk vindt dat de bevalling door een gynaecoloog wordt begeleid, dan wordt de patiënt doorverwezen naar het Groene Hart Ziekenhuis. De klinische bevalling vindt daar plaats onder leiding van een gynaecoloog van het ziekenhuis. In het geval van een klinische bevalling wordt de verloskundige zorg volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Er is geen sprake van een Eigen Bijdrage en de gemaakte kosten komen ook niet ten laste van het Eigen Risico.

Lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen