Hoe zit het met kosten bij een Verplichte Ziekenhuisbevalling (poliklinische bevalling met plaatsindicatie)


Wanneer er sprake is van een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling, dan kan de verantwoordelijke verloskundige aangeven dat de bevalling in het GHZ plaats dient te vinden om eventuele risico’s te vermijden. Er is in dat geval sprake van een poliklinische bevalling met plaatsing. De poliklinische bevalling met plaatsindicatie vindt plaats onder leiding van de eigen (eerste lijns)verloskundige. De assistentie wordt verricht door een verpleegkundige van het ziekenhuis en niet door de kraamzorg. In het geval van een poliklinische bevalling met plaatsindicatie wordt de verloskundige zorg volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Er is geen sprake van een Eigen Bijdrage en de gemaakte kosten komen ook niet ten laste van het Eigen Risico.

Lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen