Als ik beval in het GHZ belast dit dan mijn eigen risico?

Verloskundige zorg, bevallen en kraamzorg vallen net als kosten voor de huisarts niet onder het eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor andere kosten rondom zwangerschap, zoals  laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling, medische nazorg na de
bevalling en gastverblijf (verblijf van een gezonde moeder) in het ziekenhuis. Ook de kosten van de NIPT-test vallen onder het eigen risico.

Lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen