Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling via het Huisartsen Informatie Portaal?

Een klacht kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris van het Groene Hart Ziekenhuis.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatie op onze website: www.ghz.nl/klacht.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen