Wat gebeurt er als ik niets doorgeef over toestemming voor het HIP?

Dan gebeurt er niets. Uw toestemming blijft in uw dossier op ‘niet gevraagd’ staan. Uw huisarts, waarnemend huisarts of huisarts op de Huisartsenpost (HAP) Midden Holland kan uw actuele medische gegevens in het dossier van ons ziekenhuis niet inzien. Ook niet in spoedsituaties.

Wel vindt er altijd overdracht plaats tussen uw behandelend medisch specialist en uw huisarts. Dit gebeurt per brief en is daarom nooit geheel actueel. Hierdoor loopt uw behandeling mogelijk vertraging op of moeten bepaalde onderzoeken (onnodig) opnieuw worden gedaan.

Bij een volgend bezoek aan het GHZ, zullen onze medewerkers u vragen (nogmaals) over de toestemming na te denken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen