Hoe geef ik toestemming voor het Huisartsen Informatie Portaal?

Toestemming geven is heel eenvoudig. U kunt het toestemmingsformulier ophalen bij uw huisarts, de centrale balie of polikliniek in het Groene Hart Ziekenhuis. Ook kunt u het downloaden vanaf de website via www.ghz.nl/toestemminghip. Voor iedere persoon moet een eigen formulier ingevuld worden. Ook voor kinderen moet dus een apart formulier ingevuld worden. Voor kinderen tot 12 jaar kan de ouder of voogd het formulier ondertekenen en toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd, als het kind zelf toestemming geven en het formulier ondertekenen. Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf toestemming geven.

Na invullen en ondertekenen kunt u het formulier afgeven bij uw huisarts, de centrale balie (in de speciale box of bij onze medewerkers) of polikliniek in het Groene Hart Ziekenhuis. Ook kunt u het formulier elektronisch retourneren via een mail naar afd.patientenadministratie@ghz.nl of per post via antwoordnummer 10098, 2800 VB Gouda (geen postzegel nodig).

Uw toestemming wordt vervolgens door het GHZ geregistreerd in uw dossier. Vanaf dat moment zijn uw medische gegevens elektronisch beschikbaar voor uw huisarts, waarnemend huisarts of huisarts op de Huisartsenpost (HAP) Midden Holland. Inzage kan echter alleen als u toestemming heeft gegeven én het nodig is voor uw behandeling.

Als u nog niet geregistreerd bent als patiënt in het GHZ, verzoeken wij u toch het formulier in te vullen en te ondertekenen. U geeft daarmee toestemming aan het GHZ om de ingevulde gegevens op te slaan. Mocht u daarna onverhoopt een bezoek aan het ziekenhuis brengen, dan kan uw huisarts, waarnemend huisarts en huisarts op de Huisartsenpost Midden-Holland de noodzakelijke medische gegevens inzien.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen