Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?

Dat kan zo lijken. Uw huisarts en/of apotheek hebben u wellicht om toestemming gevraagd om de medicatiegegevens uit hun systemen met elkaar te delen (via het landelijk Schakel Punt, LSP). Het is in de Nederlandse wetgeving momenteel zo geregeld dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn patiënten voordat er gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om uw medische gegevens met de huisarts te mogen uitwisselen, zult u dus ook aan het Groene Hart Ziekenhuis toestemming moeten verlenen. Het is mogelijk dat ook andere zorginstellingen waar u wordt behandeld om uw toestemming vragen voor het delen van uw gegevens.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ghz.nl/toestemming

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen