Kan ik toestemming geven voor het HIP voor mijn partner, kind of iemand anders?

U kunt alleen toestemming geven voor iemand anders als u de wettelijke vertegenwoordiger van die persoon bent. Voor iedere persoon moet een eigen formulier ingevuld worden. Ook voor kinderen moet dus een apart formulier ingevuld worden. Voor kinderen tot 12 jaar kan de ouder of voogd het formulier ondertekenen en toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd, als het kind zelf toestemming geven en het formulier ondertekenen. Vanaf 16 jaar dient uw zoon/dochter zelf een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Voor patiënten die wilsonbekwaam zijn, kan de wettelijke vertegenwoordiger de toestemming regelen. In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:

- a. De curator of mentor (door rechter benoemd);

- b. De schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;

- c. De echtgenoot of levensgezel;

- d. Ouder, kind, broer of zus

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen