Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien via het Huisartsen Informatie Portaal?

Het Groene Hart Ziekenhuis houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen uw huisarts en waarnemend huisarts de voor hen relevante delen van uw medische dossier inzien. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als er ook sprake is van een behandelrelatie en de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.

In uw dossier staan: 

  • Uw persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN);
  • Medische beelden die in uw huidige dossier staan, zoals scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen;
  • Brieven van specialisten aan uw huisarts met daarin een diagnose en behandelplan;
  • Uitslagen van laboratoriumonderzoek;
  • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) huisarts of specialist.
  • Overdrachtsgegevens (zoals contactgegevens van de medisch specialist) en informatie voor de nazorg. Denk aan controles, opvang die geregeld is na ziekenhuiszorg, inzet van paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapie) en een actueel medicatieoverzicht.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen