Wat is een privacyverklaring voor zorgactiviteiten of indicatie dure geneesmiddelen?

Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 juni 2014 de informatie die op de nota naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt, uitgebreid wordt.  Per 1 juni 2014 worden op de nota een aantal zorgactiviteitcodes meegestuurd die weergeven welke behandeling u in het ziekenhuis ontvangen heeft. Heeft u een behandeling ontvangen waarvoor een duur geneesmiddel voorschreven wordt, dan wordt ook de indicatie waarvoor u dit middel krijgt per 1 januari 2017 meegestuurd aan de zorgverzekeraar.

Als u als patiënt vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u het formulier Privacyverklaring zorgactiviteiten en indicatie dure geneesmiddelen invullen. 
Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie waar u een afspraak heeft of kunt u vinden in de folder. Bij de balie van uw poli wordt het formulier voorzien van uw gegevens. Hierna wordt de verdere procedure in gang gezet zodat de zorgactiviteiten en indicatie niet meer meegestuurd worden op uw nota naar de zorgverzekeraar. Wij raden u aan de folder “Informatie privacyverklaring zorgactiviteiten en indicatie dure geneesmiddelen” door te nemen vóór ondertekening van het formulier.

 

Download de folder “Informatie privacyverklaring zorgactiviteiten en indicatie dure geneesmiddelen” 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen