Wat is een DBC?

Ziekenhuiszorg financieren we op basis van diagnosebehandelingscombinaties (DBC-zorgproducten). Het ziekenhuis brengt die in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

Wat is een DBC-zorgproduct?
Als iemand in het ziekenhuis belandt, rekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk af. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC zorgproducten. Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. De NZa stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast. 

Voor iedere behandeling wordt een dbc geopend. Na afloop van de behandeling worden de kosten bepaald op basis van de dbc die is geopend.Doordat er wordt gerekend met gemiddelde kosten, kunnen de kosten hoog lijken als er weinig is gebeurd. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. 

Bekijk ook de informatie van de rijksoverheid over zorgverzekeringen 

Meer over het systeem van de betaling van ziekenhuiszorg op basis van de zogenaamde DBC vindt u op de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U kunt hieruit opmaken dat niet altijd van te voren duidelijk is welke prijs uw behandeling zal hebben. Dit hangt namelijk van een aantal factoren af.

Bekijk ook de informatie van de NZA over DBC's, vervolg DBC's en in welk jaar uw eigen risico valt

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen