Is het Landelijk Schakel Punt (LSP) veilig?

Het LSP voldoet aan strenge beveiligingseisen. Alleen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen die voldoen aan deze eisen, kunnen aansluiten op het LSP. Iedere zorgverlener logt in met een persoonlijke pas op naam en een unieke pincode. Op zowel het LSP als alle acties die hierin plaatsvinden, is nauwlettend toezicht. Er wordt vastgelegd welke gegevens zijn opgevraagd en door wie om te kunnen controleren of zorgverleners rechtmatig gegevens hebben opgevraagd. Als zij daartoe niet gerechtigd blijken te zijn, is het aan de toezichthouders College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om daartegen op te treden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen