Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis. In dat geval kunt u het beste eerst praten met degene die u verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de adviseur kwaliteit voor advisering of bemiddeling. Dit kan digitaal, telefonisch, mondeling of schriftelijk.

Kijk voor meer informatie op onze website bij Meld uw klacht of ongenoegen. U kunt via die websitepagina een klacht indienen via ons klachtenformulier.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen