Kunnen via het Groene Hart Ziekenhuis respondenten voor interviews benaderd worden?

We kunnen u helaas niet helpen met het benaderen van respondenten voor interviews. Onze medewerkers en specialisten krijgen veel van dergelijke verzoeken, daarom is het niet mogelijk om hieraan mee te werken. We wensen u niettemin veel succes met het onderzoek.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen