Waar dient een machtiging voor?

Een machtiging is een aanvraag die een arts indient bij uw verzekering om een bepaalde verrichting of zorgtraject uit te mogen voeren, waarbij deze door de zorgverzekering wordt vergoed. De zorgverzekeraar zal beoordelen of er volgens de polisvoorwaarden aanspraak is op vergoeding. Indien de verzekering niet vergoedt, maar u toch behandeld wenst te worden, dan betaalt u de kosten zelf.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen