Wat zijn de betaalgegevens van het GHZ?

De betalingsgegevens van het Groene Hart Ziekenhuis zijn: ING 65.22.96.300 IBAN: NL22INGB0652296300 BIC (SWIFT): INGBNL2A Facturen dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan op het bovengenoemde ING bankrekeningnummer ten name van Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, onder vermelding van het factuurnummer en patiënt/debiteurennummer.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen