Waarom klopt de datum van behandeling op mijn factuur niet?

Ziekenhuiszorg wordt gefactureerd in zorgtrajecten, zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Bij het eerste contact wordt de begindatum van het uitgevoerde zorgtraject geregistreerd. Op het moment dat de behandeling wordt afgerond, wordt de einddatum geregistreerd. De einddatum is het moment waarop de medisch specialist besluit de behandeling te sluiten. Dit hoeft niet dezelfde datum te zijn als die van uw laatste consult. Ook wordt een zorgtraject afgesloten wanneer het traject langer duurt dan een vastgestelde periode (voor de meeste trajecten maximaal 42 of 90 dagen).

Wanneer een vervolgbehandeling wordt gestart, begint deze de dag nadat het vorige traject is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Wanneer een vervolgbehandeling een langere periode duurt, wordt er na elke vastgestelde periode (zie hierboven) opnieuw een DBC geregistreerd. De begin- en einddata hoeven hiermee niet gelijk te zijn aan data waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie.

Bekijk ook de informatie van de NZA over DBC's, vervolg DBC's en uw eigen risico.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen