Is het mogelijk een factuur te splitsen?

Helaas is het niet mogelijk een factuur te splitsen. Hiervoor gelden landelijk afspraken. Een behandeling wordt in zijn geheel gefactureerd tegen de voorwaarden die op de startdatum van het uitgevoerde zorgtraject geldig waren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen