Wie weet er nog meer van mijn ziekte af?

Arts-assistenten, verpleegkundigen, co-assistenten, secretaressen van de vakgroep
en de secretaressen van de verpleegafdeling hebben allen inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. 

Nadat u uit ons ziekenhuis bent ontslagen, krijgt uw huisarts binnen een week bericht van alle medische uitslagen en behandelingen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen