Komt de chirurg na de operatie langs?

Op de operatiedag zelf komt de chirurg niet langs. Als u in dagbehandeling wordt geholpen, is de chirurg nog bezig met zijn operatieprogramma op het moment dat u
alweer naar huis gaat. 

De verpleegkundige beoordeelt na overleg met de afdelingsarts of u naar huis mag. Als u beslist een dokter wilt spreken voor u vertrekt, kunt u wachten tot het einde van de middag. Aan het einde van de operatiedag komt de afdelingarts (zo mogelijk de chirurg) langs om te informeren of alles naar wens is verlopen en om de laatste vragen te beantwoorden. 

Bij de operaties die niet in dagbehandeling zijn verricht, komt de chirurg de dag na de operatie langs. De ervaring heeft geleerd dat na een grote(re) operatie de informatie die in de uren na een operatie wordt gegeven, niet of slechts gedeeltelijk wordt onthouden. Het is daarom niet zinvol om belangrijke informatie op de dag van operatie te geven. Om die reden komt de chirurg na belangrijke operaties of na ingrepen met onzekere uitkomsten pas de dag na de operatie langs. Is de chirurg de dag na de operatie niet aanwezig, dan geeft hij zijn bevindingen door aan de arts-assistent van de chirurgen, die u die dag zal bezoeken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen