Waar kan ik terecht met medische vragen over urologie?

In verband met de privacywetgeving heeft het Klantcontactcentrum geen toegang tot uw medisch dossier en kunnen zij geen antwoorden geven op vragen over uw behandeling of andere medische vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw uroloog of de polikliniek Urologie. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid van de polikliniek Urologie op de pagina Urologie op onze website.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen