Waar vind ik de prijs van een behandeling?

Voor het opvragen van de prijs van een behandeling heeft u een verrichtingscode of de declaratiecode (bij DBC's) nodig van de betreffende behandeling. Deze verrichtings- of declaratiecode kunt u bij uw behandelend arts opvragen. Als u deze code heeft, kunt u het tarief in de prijslijst opzoeken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen