De machtiging was akkoord, waarom heb ik toch een factuur ontvangen?

Indien de machtiging akkoord was, heeft u van uw zorgverzekeraar een kopie ontvangen van de machtiging. Controleert u hierbij of de vergoeding uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering gedaan wordt. Indien de zorg uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, ontvangt u de factuur thuis. Deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan het Groene Hart Ziekenhuis.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen