Wat is de maximale parkeertijd?

Aan het parkeren bij het Groene Hart Ziekenhuis is geen maximale tijd gebonden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen