Hoe kan het dat één telefoontje net zoveel kost als een gesprek bij de arts in de spreekkamer?

Dit hangt samen met de afspraken die gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar. Een telefonisch consult voldoet aan dezelfde eisen als een herhaalconsult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur. Dit betekent dat voor beide consulten ook dezelfde kosten berekend en gedeclareerd worden. Deze zijn onderdeel van een DBC.

Meer informatie over DBC’s kunt u hier terugvinden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen