Welke telefoongesprekken met mijn arts zijn een consult op afstand?

Alleen telefonische consulten door een medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant die plaatsvinden in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek vallen nu onder de noemer consult op afstand.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen