Hoe kan ik als nabestaande een dossier opvragen?

Als u als nabestaande geen schriftelijke machtiging heeft van de patiënt, dan zal de behandelend arts nagaan of er van 'veronderstelde toestemming' uitgegaan kan worden. Het besluit om wel of geen inzage te geven is een afweging van de behandelend arts. We hanteren hierbij zoveel mogelijk de richtlijnen van het KNMG (zie: Mag ik nabestaanden inzage geven in het medisch dossier)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen