Ik heb al toestemming gegeven voor het LSP, moet ik dan weer toestemming geven voor het HIP?

Ja, elke zorgverlener die medische gegevens beschikbaar stelt aan een andere zorgverlener (met wie u een behandelrelatie heeft) heeft daarvoor apart toestemming nodig van u. Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u uw toestemming geven aan uw huisarts of uw apotheker, maar niet aan het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Daarom vraagt het GHZ als zorgverlener u apart om uw toestemming.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen