Waarom wordt het telefoongesprek opgenomen?

Doel van de opname

De gesprekken (o.a. om afspraken te maken) met het Klantcontactcentrum van het Groene Hart Ziekenhuis worden opgenomen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Dit om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren.

Wat gebeurt er met de opnames

De gesprekken kunnen beluisterd worden door de teamleider en medewerkers van het Klantcontactcentrum. Indien er verbeterpunten zijn, wordt  het gesprek besproken met de medewerk(st)er die het gesprek heeft gevoerd. Opgenomen gesprekken worden maximaal  voor een periode van 3 maanden bewaard.

Bezwaar maken

Indien u bezwaar heeft tegen de opname van uw gesprek met het Klantcontactcentrum kunt u met het intoetsen van het cijfer 5 uw bezwaar kenbaar maken. Het gesprek zal dan niet worden opgenomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen