Zijn alle websites en functies beschikbaar via wifi?

In het belang van alle gebruikers behoudt het Groene Hart Ziekenhuis zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten 'peer-to-peer'-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen