Hoe kom ik aan een medische of geneeskundige verklaring?

Regelmatig krijgen specialisten een verzoek om een geneeskundige verklaring af te geven, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand nog kan sporten, in staat is te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen etc.?

Onze specialisten hanteren hierbij de richtlijnen van de KNMG.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Bekijk ook de uitleg van de KNMG (in 4 talen) in het 'weigeringsbriefje'

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

 • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u doen om toch aan de informatie te komen?

 • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
 • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  (bekijk de informatie over opvragen van uw medische dossier via de website van het Groene Hart Ziekenhuis)
 • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder
  behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw
  gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar
  beoordeling betrekken.

(Deze tekst is deels ontleend aan de website van de KNMG)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen