Wat zijn de voorwaarden voor gebruik van de GHZ wifi?

Voor het gebruik van de wifi verbinding van het Groene Hart Ziekenhuis gelden de volgende voorwaarden:

  • Het Groene Hart Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. 
  • Het Groene Hart Ziekenhuis is nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. 
  • Het Groene Hart Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of vermissing van hardware of software van de gebruiker door het gebruik van dit Wi-Fi netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur. 
  • Het is niet toegestaan om het Wi-Fi netwerk te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan. 
  • Zorgverleners, patiënten en bezoekers mogen geen hinder ondervinden van het gebruik van uw mobiele apparatuur (gebruik een koptelefoon, leg snoeren van opladers niet in de weg, bezoek geen aanstootgevende websites).
  • Het gebruik van dit Wi-Fi netwerk is op basis van een 'fair use policy'. Dit betekent dat er geen limiet is gesteld aan de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Echter, in het belang van andere gebruikers vragen wij u geen grote bestanden (films, grote afbeeldingen) te down- of uploaden.
  • In het belang van alle gebruikers behoudt het Groene Hart Ziekenhuis zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten 'peer-to-peer'-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.
  • Wilt u uw laptop, smartphone of andere mobiele apparatuur opladen, dan overlegt u eerst met een verpleegkundige welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek nooit zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld belangrijke apparatuur uitgeschakeld worden.
  • Door in te loggen op dit Wi-Fi netwerk gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze onverkort zult respecteren.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen